logo 

Retur til
FORSIDE
Retur til
danske frimærker
Retur til
MENU frimærker

 

Danmark Souvenirmapper
Mappe
nr.
AFA nr. Beskrivelse Pris kr.   Mappe
nr.
AFA nr. Beskrivelse Pris kr.
1 816-17+921-22 Danske Malerier I, 125,-   42 1276-79 Første danske frimærke 150 år   40,-
2 946-48 i par Dansk Film 125,-   43 1287-90 Ungdomskultur    45,-
A 966-69 i 8-blok Flora Danica 60,-   44 1294-97sammentryk HAFNIA 01    50,-
3 970-73 Dansk Flora  175,-   45 1299-1302 Ø-færger    40,-
4 985-88 Lokomotiver 175,-   46 1307-11 Tegneserier og -film for børn    45,-
5 995-98 Dansk Brugskunst   75,-   47 1315-18 Landskabsbilleder    45,-
6 949-50+1005-06 Danske Malerier II 1991  160,-   48 1321-24 Postkøretøjer 60,-
7 1007-10 Nationalmuseet    75,-   49 1292-93+1330-31 Frimærkekunst 80,-
8 1020-22 Natur og Miljø    75,-   50 1332-36 Danske boliger I 60,-
9 1028-31 Tegneseriefigurer   55,-   51 1342-45 Sport og ungdom 50,-
10 1037-40 Sommerfugle    75,-   52 1352-54 Sjældne insekter 40,-
11 1045-48 Sejlskibe  75,-   53 1356-60 Danske boliger II 60,-
12 1053-56 Almuesmykker   60,-   54 1363-66 Kongernes Jelling 60,-
13 1032-33+1057-58 Dansk Malerier III,1993  160,-   55 1378-82 Danske boliger III 70,-
14 1062-65 Danske Slotte    60,-   56 1391-93 Frederiksberg Slot 25,-
15 1070-73 Sporvogne    60,-   57 1400-03 Vikingeskibsmuseet 45,-
16 1076-80 Danske Dyr   70,-   58 1361-62+1398-99 Frimærkekunst 90,-
17 1086-89         Danske småøer   60,-   59 1409-12 Rovfugle i Danmark 40,-
18 1091-94 Fred og Frihed    50,-   60 1417-21 Danske boliger IV 70,-
19 1081-82+1099-00 Dansk Malerier IV,1995 110,-   61 1422-25 H. C. Andersen 40,-
20 1103-06 Dansk Legetøj    70,-   62 1439-42 Frimærkekunst 60,-
21 1107-10 Kulturby '96  50,-   63 1455-58 Forårsblomster 40,-
22 1111-14 Sport    65,-   64 1463-65 Rosenborg Slot 40,-
23 1119-21 Danske Træjoller   60,-   65 1460-62 Nordisk Mytologi 40,-
24 1124-27 Danske Fyrtårne    60,-   66 1470-73 Klassiske Racerbiler 60,-
25 1139-42 Frilandsmuseet    50,-   67 1474-77 Ny Carlsberg Glyptotek 100 år 60,-
26 1131-32+1158-59 Danske Malerier V, 1997 100,-   68 1478-81 Danske Veteranfly 45,-
27 1160-63 Dansk Design    45,-   69 1484-87 Cobra Malere 42,-
28 1164-67 Arbejdsmarkedets Organiser.    35,-   70 1492-95 Danske Vindmøller 42,-
29 1144-45+1174-75 Storebæltsforbindelsen   60,-   71 1497-99 Internationalt polarår 70,-
30 1176-79 Post og Tele Museet    40,-   72 1501-04 Nationalmuseet 50,-
31 1187-90 Frimærkekunst I    65,-   73 1505-07 Galathea 3 42,-
32 1191-94 Fossiler    45,-   74 1512-16 Danmarks Natur (incl.miniark) 96,-
33 1196-99 Danske Løvtræer    40,-   75      
34 1212-15 Dansk Revy    35,-   76      
35 1222-25 Danske trækfugle    45,-   77 1533-35 Den kongelige Livgarde 350 år 55,-
36 1235-38 1900 tallet 1. serie   30,-   78 1536-38 Nordisk Mytologi. Mytiske steder 47,-
37 1250-53 1900 tallet 2.serie    35,-   79 1539-42 Louisiana. 67,-
38 1257-60 1900 tallet 3 .serie    45,-   80 1550-53 Store danskere 47,-
39 1261-62 Frimærkekunst II    55,-   81 1556-60 Vinterbær 98,-
40 1266-69 1900 tallet 4. serie    40,-   82      
41 1272-74 Botanisk Have    40,-   83