logo 
Frimærker  Grønland
      
Retur til
HOVEDMENU
Retur til
MENU frimærker
AFA nr. 80-204
AFA nr. 205-311
AFA nr. 312-443
AFA nr. 444-569
AFA nr. 570-682
AFA nr. 683-til dato
Frimærkehefter mv.
Frankerings etiketter

Frimærkerne er anført i nummerrækkefølge
efter AFA-kataloget
Alle priser er danske kroner
--o--
VORE priser for stemplede frimærker er for pæn kvalitet med eet rundt stempel     
--o--
Mellemsalg forbeholdt.
Enkelte frimærker kan i perioder være udsolgt, før vi når at få siden opdateret.
--o--     
Gå direkte til det/de ønskede frimærke numre overfor.
Alternativt kan der blades frem/tilbage gennem siderne nederst i højre side
--o--
Enkelte frimærker kan være markeret på anden måde. Følg da henvisningen.
 

AFA nr. postfrisk ubrugt stemplet AFA nr. postfrisk ubrugt stemplet
1 2,- 1,- 1,- 42 40,- ,- 6,-
2 13,- ,- 6,- 43 20,- ,- 20,-
3 20,- 15,- 15,- 43x ,- 100,- 125,-
4 7,- 4,- 3,- 44 2,- 1,50 1,-
5 7,- 4,- 3,- 45 9,- 6,- 3,-
6 40,- 20,- 30,- 46 5,- 3,- 3,-
7 60,- 25,- 35,- 47 1,- 1,- 1,-
1-7 ,- 70,- 80,- 48 1,- 1,- 1,-
1a 10,- 3,- 2,- 49 2,- ,- 1,-
2a ,- ,- 12,- 50 1,- 1,- 1,-
8-16 975,- ,- 975,- 51 4,- 2,- 4,-
8-25a se aktuelle tilbud ,- ,- 47-51 7,- ,- 6,-
  ,- ,- ,- 52 20,- 15,- 15,-
  ,- ,- 53 1,- 1,- 1,-
17-25 3500,- ,- ,- 54 1,- 1,- 1,-
17 ,- ,- ,- 54x ,- ,- ,-
18 ,- ,- ,- 55 1,- 1,- 1,-
19 ,- ,- ,- 56 36,- ,- ,-
23 ,- ,- ,- 57 4,- 3,- 4,-
25 ,- ,- ,- 58 3,- ,- 1,-
20a-25a 7000,- ,- ,- 59 15,- 10,- 3,-
20a ,- ,- ,- 60 12,- 8,- 4,-
26 8,- 5,- 6,- 61 15,- 10,- 4,-
27 200,- ,- 30,- 62 1,- 1,- 1,-
28 1,- 1,- 1,- 63 20,- 15,- 20,-
29 1,- 1,- 1,- 64 3,- ,- 3,-
30 1,- 1,- 1,- 65 1,- 1,- 1,-
31 18,- 10,- 6,- 66 4,- 3,- 4,-
31a 3,- 1,- 2,- 67 20,- ,- ,-
32 12,- 8,- 5,- 68 15,- ,- 15,-
33 ,- ,- 60,- 69 1,- ,- 1,-
34 60,- ,- 13,- 70 4,- ,- 4,-
35 35,- 25,- 13,- 71 1,- ,- 1,-
36 ,- ,- 9,- 72 6,- ,- 5,-
36a ,- ,- 15,- 73 5,- ,- 5,-
37 40,- ,- 7,- 74 45,- ,- 10,-
38 325,- 200,- 35,- 75 2,- 1,- 1,-
37-38 350,- ,- 40,- 76 10,- ,- 10,-
39 30,- 25,- 6,- 77 6,- ,- 6,-
39a 16,- ,- 5,- 78 10,- ,- 10,-
40 20,- 12,- 6,- 79 1,- 1,- 1,-
41 9,- ,- 6,-  

FREM